• نام پروژه: بازسازی و تعمیر معابر شهر اندیشه
  • پروژه: بازسازی و تعمیر معابر شهر اندیشه
  • موقعیت: ایران - تهران - اندیشه
  • سال تکمیل: 1388
  • ارزش: 11 میلیارد تومان
  • کارفرما: شهرداری اندیشه

نام پروژه : بازسازی و تعمیر معابر شهر اندیشه

کارفرما : شهرداری شهر اندیشه

زمان بهره برداری : 1388/9/5

مبلغ پروژه : 110000000000 ریال

کلیه عملیات مربوط به بازسازی و تعمیر معابر شهر اندیشه لکه گیری و مرمت و آسفالت معابر سطح شهر شامل: زیرسازی،تسطیح،رگلاژ،تراکم،برش آسفالت با کاتر،قیر پاشی، تهیه و حمل و پخش آسفالت به روش دستی و تراکم آسفالت، جدول کشی معابر و سایر عملیات اجرایی طبق دستور شهرداری شهر اندیشه به عنوان کارفرما.

error: Content is protected !!