افسانه افسری راد

افسانه افسری راد

معاون هماهنگی و اجرایی

سرکار خانم افسانه افسری راد دارای مدرک کارشناسی مهندسی فن

منیژه سندانی

منیژه سندانی

رئیس هیات مدیره

سرکار خانم منیژه سندانی دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی در

محمد بهامین

محمد بهامین

مدیر عامل

جناب آقای محمد بهامین دارای مدرک کارشناسی عمران-عمران می باشند.

الهام دیرباز

الهام دیرباز

مهندس معمار و شهرسازی

سرکار خانم الهام دیرباز دارای مدرک کارشناسی شهرسازی می باشند.

امید دیرباز

امید دیرباز

مدیر ماشین آلات

جناب آقای امید دیرباز دارای مدرک کارشناسی مکانیک جامدات می

سمانه اسفندیاری

سمانه اسفندیاری

مدیر فناوری اطلاعات

سرکار خانم سمانه اسفندیاری دارای مدرک کارشناسی فناوری اطلاعات می

سید سامان خادمی

سید سامان خادمی

کارشناس عمران

جناب آقای سید سامان خادمی دارای مدرک کارشناسی عمران-عمران می

اکبر طالبی

اکبر طالبی

مدیر کارگاه

جناب آقای اکبر طالبی دارای مدرک کارشناسی عمران-عمران می باشند.

error: Content is protected !!