• نام پروژه: 240 واحدی مسکن مهر پرند
  • پروژه: 240 واحدی مسکن مهر پرند
  • موقعیت: ایران - تهران - پرند
  • سال تکمیل: 1390
  • ارزش: 6 میلیارد تومان
  • کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی - شرکت عمران شهر پرند

نام پروژه : 240 واحدی مسکن مهر پرند

کارفرما : وزارت مسکن و شهرسازی – شرکت عمران شهر پرند

زمان بهره برداری : 1390/3/5

مبلغ پروژه : 60000000000 ریال

مسکن مهر مجتمع های مسکونی ساخته شده توسط دولت ایران است. هدف از این طرح اسکان اقشار کم درآمد است که بر اساس آن دولت با واگذاری زمین های رایگان سعی در تشویق خانه سازی دارد.
انواع مسکن مهر به تفکیک شرکت سازنده
پس از ساخت مسکن مهر، سه نوع مهر مشخص در این پروژه از نظر سازنده اجرا می شود:

توسط دولت
توسط تعاونی ها
ساخته شده توسط مردم (شخصی سازی)

توسط دولت

در فاز اولیه ساخت مسکن مهر، دولت به وضوح سازنده مسکن مهر بود و با انتخاب پیمانکاران و نظارت مشترک بر ساخت و ساز بر اجرای کار نظارت داشت.

خانه تعاونی مهر

پس از مدتی، دولت سیستم یکپارچه اجرا و نظارت خود را به بخش خصوصی واگذار کرد و با واگذاری زمین های مسکن مهر به تعاونی ها، خدمات خود را تنها به ارائه نقشه و نظارت تقلیل داد.

مسکن مهر شخصی سازی شده

در این پروژه مسکن مهر، استفاده از سرمایه بخش خصوصی برای ساخت مسکن مهر به افرادی که متقاضی ساخت بودند سپرده شد. در این نوع طرح، زمین به عنوان سهم دولت در این مشارکت با قیمت متناسب منطقه محاسبه و در ارزیابی ها لحاظ می شود.

 

240 واحدی مسکن مهر پرند 240 واحدی مسکن مهر پرند 240 واحدی مسکن مهر پرند

 

مشخصات کلی طرح پروژه 240 واحدی مسکن مهر پرند

احداث 240 واحد آپارتمان در 12 بلوک و 5 طبقه و 4 واحد با زیر بنای کلی 17832/80 متر مربع.

احجام اصلی پروژه

نوع سازه بتنی،خاک برداری به میزان 18796 متر مکعب،میزان بتن مصرفی 11645/95 متر مکعب سرامیک 17800 متر مربع،کاشی 16330 متر مربع،سفال فوم دار 590000 عدد ، تیغه 10 سانتی 700000 عدد ، نمای بیرونی سیمان رنگی ، میلگرد 1100 تن

error: Content is protected !!