• نام پروژه: احداث دو جایگاه اختصاصی پمپ بنزین
  • Project Name: احداث جایگاه های سوخت

احداث دو جایگاه اختصاصی پمپ بنزین

شرکت عمران گستران پایدار در کنار تمامی کارها و پروژه های عمرانی و ساختمانی و جاده ای در احداث پمپ بنزین نیز فعالیت دارد. این شرکت پروژه ی احداث و بهره برداری  دو جایگاه اختصاصی پمپ بنزین را تا کنون انجام داده است. در این دو جایگاه سوخت تمامی امکانات تخصصی سوخت رسانی اعم از مخزن سوخت رسانی، لوله کشی های خاص و تخصصی مخزن و نازل های سوخت ، نازل های سوخت رسانی و جایگاه سوخت گیری خودروها وجود دارد. همچنین امکانات رفاهی کارمندان پمپ بنزین شامل : دفتر پمپ بنزین ، استراحتگاه کارکنان که به صورت شیفتی در حال انجام خدمت رسانی هستند ، سرویس های بهداشتی و … در پروژه های احداث جایگاه سوخت توسط شرکت عمران گستران پایدار فراهم شده است.

تمامی مراحل احداث پمپ بنزین از آماده سازی زمین ، پی ریزی های اصولی جایگذاری مخازن سوخت ، لوله کشی های اصولی سوخت از مخزن های سوخت تا نازل های سوخت و بستر سازی محیط جایگاه سوخت همچنین ساخت ساختمان های اداری و استراحتگاه همه و همه توسط تیم متخصصین شرکت عمران گستران پایدار انجام شده است.

error: Content is protected !!