سمانه اسفندیاری

سمانه اسفندیاری

مدیر فناوری اطلاعات

سرکار خانم سمانه اسفندیاری دارای مدرک کارشناسی فناوری اطلاعات می

سیده فاخته موسوی

سیده فاخته موسوی

طراح و پشتیبان سایت

سرکار خانم سیده فاخته موسوی دارای مدرک کارشناسی کامپیوتر نرم

error: Content is protected !!