افسانه افسری راد

افسانه افسری راد

معاون هماهنگی و اجرایی

سرکار خانم افسانه افسری راد دارای مدرک کارشناسی مهندسی فن

محمد بهامین

محمد بهامین

مدیر عامل

جناب آقای محمد بهامین دارای مدرک کارشناسی عمران-عمران می باشند.

الهام دیرباز

الهام دیرباز

مهندس معمار و شهرسازی

سرکار خانم الهام دیرباز دارای مدرک کارشناسی شهرسازی می باشند.

امید دیرباز

امید دیرباز

مدیر ماشین آلات

جناب آقای امید دیرباز دارای مدرک کارشناسی مکانیک جامدات می

سید سامان خادمی

سید سامان خادمی

کارشناس عمران

جناب آقای سید سامان خادمی دارای مدرک کارشناسی عمران-عمران می

سید رضا موسوی

سید رضا موسوی

نائب رئیس هیات مدیره

جناب آقای سید رضا موسوی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت

error: Content is protected !!