سید رضا موسوی

سید رضا موسوی

نائب رئیس هیات مدیره

جناب آقای سید رضا موسوی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و کارشناسی مهندسی عمران-عمران می باشند.ایشان دارای مدرک PMP از موسسه PMI آمریکا می باشند.ایشان در سمت نائب رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره شرکت عمران گستران پایدار مشغول به فعالیت می باشند.

error: Content is protected !!