محمد بهامین

محمد بهامین

مدیر عامل

جناب آقای محمد بهامین دارای مدرک کارشناسی عمران-عمران می باشند. ایشان در سمت مدیر عامل شرکت عمران گستران پایدار و عضو هیات مدیره شرکت مشغول به فعالیت می باشند.

error: Content is protected !!