اکبر طالبی

اکبر طالبی

مدیر کارگاه

جناب آقای اکبر طالبی دارای مدرک کارشناسی عمران-عمران می باشند. ایشان در سمت مدیر کارگاه شرکت عمران گستران پایدار و عضو هیات مدیره شرکت مشغول به فعالیت می باشند.

error: Content is protected !!