منیژه سندانی

منیژه سندانی

رئیس هیات مدیره

سرکار خانم منیژه سندانی دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی در سمت رئیس هیات مدیره شرکت عمران گستران پایدار مشغول به فعالیت می باشند.

error: Content is protected !!