افسانه افسری راد

افسانه افسری راد

معاون هماهنگی و اجرایی

سرکار خانم افسانه افسری راد دارای مدرک کارشناسی مهندسی فن آوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری می باشند ایشان در سمت معاون هماهنگی و اجرایی و عضو هیات مدیره شرکت عمران گستران پایدار مشغول به فعالیت می باشند.

مقالات علمی پژوهشی:

میزان مشارکت مردم در بافت های فرسوده شهری در اجرای طرح های نوسازی و بهسازی ( منطقه 13 تهران )

تحلیل و بررسی میزان موفقیت طرح نوسعه بازسازی مرکز شهر بیروت ( بافت فرسوده و تاریخی )

ارتقا کیفیت پیاده مداری در بافت قدیم یزد ( خیابان مسجد جامع یزد )

کتاب:

مدیریت فضای شهری با رهیافت توسعه پایدار – افسانه افسری راد و ابوالقاسم رمضانی

error: Content is protected !!